Zápis schůze Rady pramic č. 1 (4.11.2007)

Přítomni- Rada:          Kvasnička, Pánek, Novák, Müllerová,  Kocánek, Brožík, Kolář¨
               Ostatní:       Heralová, Táborský 

1)         Zhodnocení úspěšnosti přijatých opatření za rok 2007

            a) sjednotit vyhlašování na jednotlivých závodech a vhodnost dělení závodů       (Žamberk/ Vrbné)

            rada rozhodla: - sezóně 2008 všechny závody budou nedělené

                                   - nebudou vyhlašovány jednotlivé discipliny

            b) návrh udělat z Vrbného společný závod s rafty (míněno více     provázaný než            doposud). K tomu potřebujeme podporu RR a nějakou osobu z RR, která s námi na tom bude spolupracovat.

            Úkol:               - Kvasnička kontaktuje předsedu RR a předloží mu návrh (termín do 28.11.07). Případné podněty nejpozději do 10.11.07.

 

2)         Rozdělení priorit při práci jednotlivých členů RP

            Kvasnička       - ekonomika

            Pánek              - webová prezentace

            Novák             - rozhodčí, propozice

            Müllerová       - zápisy (poprosil bych Jitku též o zaslání SMS před nadcházející radou)

            Kocánek         - propagace

            Brožík             - trenéři

            Kolář               - medaile poháry, plakáty

 

3)         Schválené termíny závodů na příští rok

                                   19.4.08            072  Kolín Sandberk

                                   3.4.08              014  Řevnice

                                   10.5.08            002  Žamberk

                                   24.5.08            017  Lovosice

                                   7.6.08              047  VS Náchod (Dobruška)

                                   14.6.08            087  MČR St. Kolín

            Podzimní České Vrbné, termín 13.9. zatím v jednání

            Propozice ke schváleným závodu by měli být předloženo nejpozději do příští Rady,

            tj. do 13.1.2008 včetně.

 

4)         Upravit pravidla poháru na rok 2008

            Úkol:               - Pánek zašle svůj návrh

                                   - Novák zašle rozpracované výsledky ČP

                                   V obou případech termín příští zasedání RP 

 

5)         Směrnice pro závody pramic 2008

            Bod přesunut na příští zasedání RP

 

6)         Návrh rozpočtu pramic  na rok 2008

            RP bude vycházet z rozpočtu 2007

            Úkol:               - RP pověřuje Kvasničku úpravou návrhu rozpočtu dle aktuálního plnění v roce 07

 

7)         Rozdělení lodí:

                                   - 006 Čelákovice 2x, 049 Náchod 2x, 087 St. Kolín 1x

 

8)         Různé:            a) časomíra     

                                   - pokud bude volná uvítají Řevnice, Dobruška,  St. Kolin

                                   - zatím neprojednáno Sandberk (zajistí Kvasnička)

                                   - Lovosice teprve upřesní, zatím nevhodný terén

                                   b) výpočtář

                                   - vzhledem k tomu, že Vojta je nedostižný, není vypočítán pohár 2007                             ani nejsou k dispozici výsledky z posledního závodu ČP, hledáme řešení této situace.

                                   c) kalendář + plakáty

                                   - zajistit fotografie pro kalendář a propagační plakát závodů

                                   - úkol pro celou radu a nejen pro ní

                                   d) úkol

                                   - Kocánek předloží návrh na nákup cen za ČP, termín příští RP

                                   - Kocánek – zajistit ve spolupráci s kluby pořádající závody propagační články závodů do KRKu

                                   e) školení trnérů

                                   - Brožík zajistí návrh kalkulace pro uskutečnění školení v loděnici

                                     Čelákovic

                                   f) školení rozhodčích

                                   - dle informace od Nováka bude seminář nahrazující školení v I.Q.2008

 

9)         Příští zasedání RP je 13.1. 08 ve 14.00, u Pergamenky 3, Praha

 

Zapsala Müllerová Jitka

 

 

Vytvořil: Péťa | Přidáno: 2007-11-23 16:30:28 | Sdílej na Facebooku