PRAMICE - České Vrbné - 8.- 9.9.2007

PROPOZICE ZÁVODU

pramic a hlídek

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Název závodu: České Vrbné
3. závod ČP pevných lodí r. 2007 (dělený s D. Orlicí)

2. Pořadatel: Svaz vodáků ČR,
technické provedení: KV 090 Racek Písek

3. Datum konání závodu: 08. a 09. září 2007

4. Místo závodu: umělá slalomová dráha na řece Vltavě v Českém Vrbném u Českých Budějovic

5. Jury závodu: Ředitel závodu: Pavel Lahodný

Hlavní rozhodčí: Ladislav Mulač

Zástupce SVoČRu: Jan Novák

6. Přihlášky: do věkových kategorií + rozhodčí do 06. 09. 2007 na adresu: Jaroslav Vlach, U Vodáka, 397 01 Písek,
(platí datum poštovního razítka), nejlépe na pavel.lahodny@c-box.cz - telefon 602 709 715.
Dodatečné přihlášky budou přijímány pouze za dvojnásobný vklad.

7. Losování: 07. 09. 2007 v kempu České Vrbné ve 21,05 hod.

8. Startovné: 100,-Kč za posádku SvoČRu, ostatní dvojnásobek.

Startovné požadujeme uhradit při presentaci.

9. Prezentace: v pátek 07. 09. 2007 od 19:00 do 21:00 hodin a v sobotu 08. 09. od 7:30 do 8:00 hodin v kempu Č. Vrbné FORMTEXT Požaduje se platný průkaz SvoČR. Startovní čísla si závodníci vyzvednou při prezentaci

Za ztrátu startovního čísla bude požadována náhrada 100,- Kč.

10. Ubytování a stravování: ve vlastních stanech v prostorách kempu České Vrbné na severním okraji Českých Budějovic v areálu slalomového kanálu, poplatek Kč 100,- za závodníka za celou akci bude vybírán při prezentaci.. Stravování: pořadatel nezajišťuje. V místě je restaurace a 1 km supermarket Globus.

11. Doprava: na vlastní náklady a vlastními prostředky podle směrnic SVoČR.

12. Informační služba: viz bod 6.

13. Zvláštní ustanovení: Ochranné přilby a vlnolamy též nutné.
Pořadatel si vyhrazuje právo organizačních změn.

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ

1. Závodní řád: Závodí se podle pravidel vodáckých závodů SVoČR pro pevné lodě platných od 01. 02. 2007 a směrnic pro závodění pro sezónu 2007.

Disciplíny závodu: slalom, sprint,

2. Podmínky účasti a věkové kategorie: Závod je otevřený.

Žactvo (bez rozdílu pohlaví)

1993 a mladší

V posádce může startovat jeden závodník starší o jeden rok

Junioři / juniorky

1989 – 92

Dospělí (ženy / muži)

1988 a starší

Ve všech kategoriích je povolena smíšená posádka startující v kategorii chlapecké

3. Pořad závodu a popisy tratí:

sobota 08/ 09:

1) sprint a slalom: dopoledne: tréning na USD - vystřídání s raftéry - časově bude upřesněno

2) odpoledne: ČP: buď ve slalomu (sprintu)

neděle 09/ 09

dopoledne: ČP: buď ve sprintu (slalomu)

13:00: vyhlášení výsledků závodu a celkově ČP

5. Ceny: Závodníci na 1. - 3. místě budou odměněni diplomem a drobnými cenami.
Účastníci SVoČRu získávají body do Českého poháru sezóny 2007.

6. Protesty: se přijímají do 20 min. po zveřejnění výsledků u hlavního rozhodčího s vkladem 100,- Kč.

7. Bezpečnostní předpisy: podle platných pravidel a směrnic.

Pro slalom jsou pramice povinně vybaveny vlnolamem. Pořadatelé upozorňují na nutnost přileb při slalomu a označení lodí majitelem a nutnost vyvazovacího lana. Doporučuje se, aby každý závodník měl plovací vestu.

8. Možno navštívit:

Lavel Lahodný, v. r. , v. r.

ředitel závodu předseda klubu

Propozice byly schváleny radou pramic 06. 02. 2007

Vytvořil: Péťa | Přidáno: 2007-08-26 18:42:20 | Sdílej na Facebooku