PRAMICE - Řevnice - 28.-29.4.2007

 
 
 
Berounka
 
Dolní Poberouní
 
PROPOZICE ZÁVODU
 pramic a hlídek
 
28. a 29. duben 2007
 

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Název závodu:  2. Pohárový závod pramic a hlídek Českého poháru Svazu vodáků ČR sezóny 2007 Berounka

2. Pořadatel:         Svaz vodáků ČR,
technické provedení: klub 014 Neptun Řevnice

 3. Datum konání závodu:      28. - 29. dubna 2007
 4. Místo závodu: Dolní Berounka (Beroun – Řevnice)

 5. Jury závodu:   Ředitel závodu:        Libor Kvasnička

                                 Hlavní rozhodčí:      Radek Beníšek

                                 Zástupce SVoČR:  Hana Heralová

 6. Přihlášky:se podávají do 26.4.2007 na adresu: Libor Kvasnička, Karla Čapka 557, 252 30 Řevnice, tel.: 257721539, 603472204, kvasnicka.libor@tiscali.cz. Musí obsahovat alespoň počet posádek v jednotlivých kategoriích, v případě více posádek v jedné kategorii jméno kapitána + přihlášení rozhodčí. Řádně vyplněné přihlášky budou odevzdány při prezentaci.
Dodatečné přihlášky budou přijímány pouze za dvojnásobný vklad. 

 7. Losování:

 8. Startovné:100,-Kč za posádku SvoČRu, ostatní dvojnásobek. - Startovné požadujeme uhradit při presentaci.

 9. Prezentace: v pátek 27. 04. v místě ubytování (případně v loděnici).
Pro závod ČP požadujeme platný průkaz SVoČR. Za ztrátu startovního čísla bude požadována náhrada 100,- Kč.

10. Ubytování a stravování:ubytování v současné době předjednáno v kempu na ostrově v Zadní Třebáni ve vlastních stanech. Stravování vlastní. V případě špatného počasí budeme informovat o možnostech náhradního ubytování (zatím vždy byla předjednána tělocvična v Řevnicích). Případné změny a další informace (mapa) najdete na www.tulaci.cz .

11. Doprava: na vlastní náklady a vlastními prostředky podle směrnic SVoČR.

12. Informační služba: viz bod 6

13. Zvláštní ustanovení:Pořadatel si vyhrazuje právo organizačních změn.

 
B.TECHNICKÁ USTANOVENÍ

1. Závodní řád:Závodí se podle pravidel vodáckých závodů SVoČR pro pevné lodě platných od 01. 02. 2007 a směrnic pro závodění pro sezónu 2007.

     Disciplíny závodu:sjezd s vloženou střelbou, slalom, sprint.
 2. Podmínky účasti a věkové kategorie:
 
Žactvo (bez rozdílu pohlaví)
1993 a mladší

V posádce může startovat jeden závodník starší o jeden rok

Junioři / juniorky
1989 – 92
Dospělí (ženy / muži)
1988 a starší
 

Ve všech kategoriích je povolena smíšená posádka startující v kategorii chlapecké

Závod je otevřený.

3. Program závodu a popis tratí

sobota 28. dubna 2007:

1) sjezd: řeka Berounka - žactvo 9,8 km, ostatní 12,5 km
08:15 - výklad tratě
09:00 – start
09,30 – start ostatní

00,00km – start nad jezem v Berouně
00,20 km
– jez Čertovka v Berouně (31,5 ŘK)
04,00 km
– střelnice v Srbsku
11,00 km
– cíl žactva v kempu nad jezem v Karlštejně ŘK 24,3

Po té možné splutí do místa ubytování cca 3 km po vodě (pořadatel neorganizuje). Nebezpečné místo při splutí, zahrazená propust na jezu v Karlštejně. Více informací při výkladu tratě.

13,50 km – cíl ostatních pod jezem v Zadní Třebáni 21,6 ŘK

Odpoledne bude nachystán program pro mládež. Bude upřesněno na neptun.tulaci.cz .

 
neděle 29. dubna 2007
2) slalom:  
3) sprint:

 - vše se jede dvoukolově, obě tratě jsou plánovány v katastru Řevnic nebo Zadní Třebáně

08,00 – start kategorií v pořadí žactvo, junioři, dospělí

 4. Ceny:Závodníci na 1. - 3. místě budou odměněni diplomem a drobnými cenami.
Účastníci SVoČRu získávají body do Českého poháru sezóny 2007.

 5. Bezpečnostní předpisy: podle platných pravidel a směrnic.
Přilby a vlnolamy nutné.

 6. Ostatní: Propozice závodu byly schváleny Radou pramic SVoČRu dne 06. 02. 2007

Vytvořil: Péťa | Přidáno: 2007-04-08 22:30:36 | Sdílej na Facebooku